Selecteer de taal

“Zonder ontwrichting is er geen groei mogelijk. Ik help leiders en organisaties het machtsspel meer los te laten en de omslag te maken naar doelgericht en effectief leiderschap. Een psychologisch veilige werkomgeving geeft ruimte aan exponentiële groei, ontketent het potentieel van je werknemers en helpt mensen aan je merk te binden.”

carlsberg_groupsitawikimediasap

My Purpose and Value Proposition

Advisor & (interim) management

Ik adviseer Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, organisaties en leiders in het succesvol formuleren en implementeren van HR-strategieën. Daarnaast ondersteun ik bedrijven bij het maken van optimale beslissingen op het gebied van HR, die overeenkomen met hun bedrijfsambities en de transitie naar doelgericht en zingevend leiderschap.

 

Coach & facilitator

Ik help ondernemers, werknemers en leiders hun denkwijze te veranderen van reactief naar creatief. Hierbij houd ik rekening met aspecten die nodig zijn voor verandering, zoals talent, leiderschap, diversiteit, gelijkheid, inclusiviteit en People strategieën.

Thought leader & moderator

Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam doe ik als Ph.D. student onderzoek naar kritische gedragspatronen van leiders en het soort leiderschap dat nodig is voor bedrijfstransformatie, inclusief aspecten als ‘eco-system economy’, diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

Contact me

“Ik help individuen en bedrijven die klaarstaan om een nieuw, authentiek en onbevreesd gesprek aan te gaan over hun manier van bedrijfsvoering, leiderschap en omgaan met talent.”